PRGF

P.R.G.F (Plasma Rich in Growth Factors), her hastanın kendi kanından elde edilir. Kanın içinde bulunan trombosit veya platelet denen hücreciklerin içinde yaklaşık 30 çeşit protein “Growth Factor” bulunmaktadır.

Bu proteinlerin her birinin farklı dokuları iyileştirme özelliği vardır. Kanın bu proteinlerden yoğunlaştırılmış plazmasına P.R.G.F. adı verilir.

P.R.G.F.’nin PRP’den farkı nedir?

Kandan plazmanın yani trombositlerin ayrıştırılmasını PRP denir. PRP yani trombositler, problemli dokuya verildiğinde hücreciklerin (trombositlerin) bir kısmı açılır. Bir kısmı da açılmaz. Açılan trombositlerin içindeki protein miktarı ne kadarsa PRP o kadar etkili olur.

P.R.G.F.’de ise trombositler katalizör maddeler yardımıyla açılarak, elde edilen trombositlerin içindeki proteinlerin tamamı kullanılır. Yaş veya başka sebeplerle azalabilen trombosit sayısı nedeniyle de PRP’nin etkisi sınırlı kalırken, P.R.G.F.’de yaş sınırı yoktur. Trombosit sayısının azalması da önemli değildir. Bu nedenle de P.R.G.F.’nin etkisi daha fazla ve kalıcı olmaktadır.

Kök hücre ve Konsantre Büyüme Faktörü içeren hücre bileşenleridir. Hastadan alınan yaklaşık 80-120 ml. kanın dört farklı devir ve süredeki santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra kök hücreleri, trombositleri, lökositleri ve çeşitli büyüme-growth faktörlerini ve sitokinleri içeren katmanın adıdır.

Kandaki PRGF adlı kök hücreler ve trombositler;

 • Kan pıhtılaşmasında
 • Dokuların iyileşmesinde
 • Hücrelerin büyümesinde, çoğalma ve gençleşmesinde, hasarlı dokuların onarımında ve doğal iyileşme süreçlerini tetikleyici bir “büyüme faktörlerini, yani Growth-Büyüme Hormonu) salgılar.

Dokularda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız, trombositleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır.

PRGF uygulamasının amacı ise bu hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda trombositi verebilmektir, böylece hasarlı dokunun onarımı da bu kadar hızla ve güçlü bir şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır, çünkü PRGF ile elde edilen trombositlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 5 kat fazladır.

PRGF son yıllarda giderek artan bir şekilde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmış, oldukça yeni ve daha doğal bir tedavidir.

Başlangıçta daha çok “Kozmetik ve Anti-aging” amaçlı kullanılmış olsa da sonraları özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında (Kas ve bağ yırtıkları, Menüsküs yırtıkları, Kireçleme, Bel ve Boyun fıtıkları yaralanmış bölge iyileşmesinde, yaraların ve yanıkların tedavisinde ve saç dökülmesin de kullanılan, diğer tedavilere kıyasla daha kolay bir yöntemdir.

Trombosit ve Lökosit bakımından zengin kan sıvısı-plazmanın hücre çoğalmasını, farklılaşmasını, kanlanmasını ve hücrelerin arasındaki bağ dokusunu-dolguyu arttırdığını, ayrıca çeşitli enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını harekete geçirdiğini gösteren çok sayıda kanıt bulunmaktadır.

Trombositin ürettiği bu maddelerle oluşturduğu etki sayesinde tıpta pek çok alanda kullanılmakta olup, FDA onaylıdır.

PRGF UYGULAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?​

PRGF uygulamaları çeşitlidir;

 • Cilt,
 • Kas, tendon, eklem içi,
 • Vücut boşlukları ile
 • Yaralı ya da hasarlı her bölgeye uygulanabilir
 • Yüksek konsantrasyondaki trombosit solüsyonu ve büyüme-growth faktörleri en çok hasarlı dokuya enjekte edilir.
 • Geriye kalan plazma sıvısı daha az hasarlı bölgelere enjekte edilir.
 • Böylelikle vücudun kendini yenileme ve iyileşme potansiyeli uyarılır.

PRGF, Enjeksiyon Yönetimi Dışında;

 • Mezoterapi,
 • Maske İçinde
 • Yüzeysel Sürüntü Şeklinde
 • Bitkisel Krem-Pomadların İçine Karıştırılarak
 • Göz Kuruluğunda Göz Damlası Halinde
 • Yaraların Üzerine Sürülerek Uygulanabilir.

HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

 • Kas Yırtıkları ve Kas Zedelenmeleri
 • Bağ Yırtıkları ve Zedelenmelerinde
 • Kireçlemeler
 • Bel Fıtıkları
 • Boyun Fıtığı
 • Topuk Dikeni
 • Tenisçi ve Golfçü Dirseği
 • Eklem Burkulma ve Darbelerde
 • Osteonekroz ve Avasküler Nekroz Başlangıç Aşamasında
 • Fibromiyalji
 • Yara ve Yanık Tedavilerinde
 • Kas Zedelenmelerinde, Kas-Bağ Dokusu Yapışıklıklarında
 • Cilt Yapışıklıklarında – Cilt Kalınlaşmalarında

Saç Dökülmesinin Tedavisinde; Saç dökülmelerinin tedavisinde tek başına veya diğer tedavilere yardımcı olarak saçları döküldüğü bölgelere enjekte edilir.

Cansız kuru ince yıpranmış saçların tedavilerinde, Kıl kökleri canlı ise yeni saç çıkışını sağlıyor, saç dökülmesini azaltıp saçların kalınlaşması ve güçlenmesine yardım ediyor. Özellikle erkek tipi saç dökülmelerinde oldukça yüz güldürücü bir tedavidir.

ESTETİK AMAÇLI CGF-CD34 UYGULAMALARI

Derimizin yaşlanması aynı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır.

Bu nedenle derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda aslında vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını çeşitli yöntemlerle taklit ederiz.

Derideki bir hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı, yine derinin ait olduğu bütünün bir parçasıdır. PRGF uygulamasında da yaptığımız sadece vücudun iyileşme kapasitesini artırmaktır.

ESTETİK AMAÇLI PRGF:

 • Yüz,
 • Boyun,
 • Dekolteler,
 • Eller
 • Bacak içleri-selülit bölgeleri,
 • Kollar gibi sarkmış tüm vücut bölgelerine uygulanabilir.

Cilt Kırışıklıkları-Sarkmalarının Tedavisinde; Tüm yüz bölgesinde; alın, göz kenarı, burun kenarı kırışıklıklarında, boyun ve dekolte bölgesinde kırışıklık, sarkma ve lekelerin tedavisinde, üst kol, karın, iç bacak, diz bölgeleri kırışıklık, sarkma, çatlaklarında, tüm vücutta görülen sarkma ve  çatlak ve izlerin giderilmesinde başarı ile uygulanmaktadır.

Yüz Gençleştirmek Amacıyla; PRGF solüsyonuna uygun dozlarda ozon eklendiğinde hem iyileştirici hücre olan trombositle aktive olur, hem de iyileştirici madde olan Büyüme-Growth Hormon miktarı önemli ölçüde artar. Dokulardaki oksijen seviyesi yükselir.

Cilt Lekelerinde, Gebelik Lekelerinde, Cilt ve Akne İzlerinin Tedavisinde

Ozonlanmış PRGF’nin Estetik Amaçlı Kullanılması: Özellikle yüz gençleştirme ve saç dökülmesinin önlenmesi tedavilerinde ozon tedavisi ile kombine kullanıldığında çok başarılı bir ikili oluşturmaktadır.

Ozon tedavisi ile önce doku kanlanması oksijen seviyesi arttırılır. Daha sonra PRGF terapi ile dokunun iyileşmesi sağlanır.

Yüzde Lifting Etkisi Sağlar; Derinin hızla yapılanmasını sağladığından uygulanan cilt gölgesinde toparlanma yani lifting etkisi oluşturur.

Yüzde Peelıng Etkisi Sağlar; Peeling gibi uygulamalardan sonra, derinin hızla yapılanmasını sağlar.

Deride oluşan kırışıkların düzelmesi, çöküntülerin giderilmesi, esneklik ve parlaklığın kazandırılmasını sağlar. İyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve derinin zarar gördüğü durumların kontrolünü sağlar.

Yüzde Dolgu Etkisi Sağlar; Deride oluşan kırışıkların düzelmesi, çöküntülerin giderilmesi, esneklik ve parlaklığın kazandırılmasını sağlar.

Sellülit, Doğum ve Kilo Vermekten Kaynaklanan Çatlakların Tedavisinde

Sağlıklı Saçların Korunmasında

Diğer Uygulama Nedenleri;Estetik amaçlı PRGF uygulamalarını vajina, penis estetiği gibi amaçlarla genital vücut bölgelerine uygulanabilir. Sonuçta vücudunuzda yıprandığını düşündüğünüz her yere uygulayabiliriz.

PRGF UYGULAMA SIKLIĞI ve DOZU NE OLMALIDIR?

Pratik uygulamada 3-6 seans PRGF uygulamasının yeterli olduğu düşünülürse de, ilerleyen seanslarda planlanan sayıya ilave edilebilir veya erkenden sonlandırılabilir.

PRGF uygulamasında bir doz aşımı problemi söz konusu değildir. Uygulanan bölgeye yetecek şekilde konsantre trombosit içeren plazma miktarına göre kişiden alınacak kan miktarı belirlenir.

Bu genellikle bir bölge uygulaması için 80-120 ml. arasında kan demektir. Bu miktardaki kandan yaklaşık 2-5 cc arsında konsantre trombosit içeren plazma elde edilir.

PRGF ETKİSİ NE KADAR SÜRER? BAŞARISI NEDİR?​

PRGF enjeksiyonunda bir ilaç, ürün vb. farmakolojik ilaç uygulanmayıp, yalnızca vücudun kendi iyileştirme potansiyeli kullanılmaktadır.

Bu iyileştirme uyarısı sayesinde sonuçlar genellikle yavaş, ama kalıcı olmaktadır.

15-21 günde bir 3-6 uygulamadan sonra yılda 3-4 kez tekrarlanırsa kürlerin etkisi kalıcı bir gençleştirici etkiye eşdeğerdir.

İhtiyaç olursa bazı durumlar için ilave enjeksiyon planlanır.

Bir yıl sonraki kontrolde eğer kişinin yaşam tarzına bağlı olarak;

 • Menopoz dönemindeyse
 • Sigara, alkol kullanıyorsa
 • Beslenmesine dikkat etmiyorsa
 • CD34+ uygulanan bölgesinde travma ya da enfeksiyon oluşmuşsa
 • Cildini güneş ve Ultraviyole ışınlarından koruyamıyor ise;

İlave PRGF kürlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Olumsuz faktörlerden korunabiliyorsa ikinci PRGF kürü için 1 veya 2 yıl beklenebilir.

Bazı kişilerde kısmi bir iyileşme olurken, bazılarında tam iyileşme gösterilmiştir. Birçok bilimsel çalışmalarda başarı oranının %80-85 oranında olduğu gösterilmiştir.

Bazı çalışmalar uygulamadan 6-9 ay sonra bile iyileşme sürecinin hala devam ettiğini göstermiştir.

Ancak doku hasarına yol açan nedenler ortadan kalkmadığı sürece, doğal olarak hasar tekrar oluşabilir.

Uygulamadan 1 hafta sonra ciltte fark edilir bir parlaklık ve renkte açılma oluyor . 2. Seanstan sonra da kırışıklıklarda yumuşama meydana geliyor. Şu ana kadar PRGF’nin başarısızlığı ya da olumsuz etkileri nedeniyle tedaviyi yarım bırakan olmamıştır.

PRGF UYGULAMASININ YAN ETKİLERİ NEDİR?

Herhangi bir yan etkisi olmayan PRGF tedavisinde, yalnızca kişinin kendi kanı kullanıldığı için herhangi bir alerji, hastalık bulaşma riski, doku uyuşmazlığı riski de bulunmuyor.

Her enjeksiyonda görülen morarma, kanama, kızarıklık, yanma ve az da olsa ağrı veren sinir hassasiyeti gibi durumlar görülebilir.

Hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan uygulamalarda herhangi bir yan etki ya da olumsuzluk izlenmez.

Kullanılan materyale kişinin kendi kanının dışında bir şey eklenmediği için güvenli bir uygulamadır. Ancak böylesine yüksek güvenlikli bir etki elde edebilmek için uygun kitler kullanılmalıdır. Yapılan tedavi sonrası kişi günlük hayatına devam edebilir.

AĞRILI BİR YÖNTEM MİDİR?

Yalnızca böcek ısırığı benzeri hafif enjeksiyon ağrısı ve morluk olabilir. Bu etki 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer ve herhangi bir zararı yoktur. Bu durumda buz uygulama ve basit ağrı kesiciler kullanılabilir.

PRGF uygulamasında hasta, böcek ısırığı kadar ağrı hisseder. Uygulama sonrası Asetaminofen grubu ilaçlar kullanılabilir.

PRGF enjeksiyonlarından sonra birkaç hafta içinde iyileşme belirtileri gözlenirken ağrı günler içinde yavaş yavaş azalır.

Saç dökülmesi veya estetik amaçlı uygulamalardan 15-20 dakika önce pomad şeklinde yüzeyel anestezik, uygulanacak bölgeye iyice yedirilerek sürülür. Uygulamaya başlamadan önce antiseptik solüsyon ile anestezik pomad silinir.

PRGF uygulamalarında, hasarlı dokunun iyileşmesi için belirli bir süre gerekeceğinden, normal günlük fiziksel aktivite ile yoğun egzersizlere ne zaman dönüş yapabileceğinizi hekiminize sormalısınız.

PRGF, HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAZ?

Kan sayımı (hemogram) tetkiklerinde trombosit sayısı yetersiz olan ya da herhangi bir yerinde kolayca çürük-morarma oluşan kişilerde,

Aktif enfeksiyon geçirmekte olanlarda

Kanama hastalığı olanlar veya aynı gün yüksek miktarda “kan sulandırıcı ilaç” kullananlarda

Kronik karaciğer hastalığı olanlarda (Siroz, hepatit vb.)

Uygulama bölgesinde kanser bulunan kişilerde uygulanmaz.

UYGULAMA SONRA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?​

Uygulama sonrasında bölgede kızarıklık ve gerilme hissi olacak, tedaviye gerek duymadan kendiliğinden iyileşecektir, Uygulama bölgesinin 4-6 saat süre ile yıkanmaması, temizlenmemesi önerilir.

PRGF uygulama sonrası 12-24 saat makyaj ürünleri kullanılması önerilmemektedir.

PRGF uygulaması sonrası 12-24 saat havuz, denize girilmemesi gereklidir.

Enjeksiyondan sonra anti-enflamatuar (yani romatizmal- ağrı kesici) ilaçlar PRGF ile uyarılan doğal iyileştirme sürecini i nötralize edileceğinden kullanılmaz.

Ancak PRGF uygulaması nedeniyle ağrınız devam ederse Parasetamol türü ağrı kesici kullanabilir yada soğuk-buz kompres uygulaması yapabilirsiniz.

Yüz ve boyun cildine PRGF uygulamasından sonra makyaj yapılmaması, saf ozonlanmış yağ-pomad herhangi bir kozmetik ürün kullanılmaması önerilir.

BAŞKA PRGF TEKNİKLERİ VAR MIDIR?

 • Ozonlu Prgf Uygulaması
 • Mezoterapi-Mikroiğneleme İle PRGF Uygulaması

PRGF NİÇİN TERCİH EDİLMELİDİR?

 • Kişinin kendi kanı olduğu için doğaldır. İlaç içermez.
 • Alerjik değildir.
 • Pratik ve kısa sürede uygulanabilir. Ameliyathane şartları gerektirmez.
 • Etkisi kalıcı ve uzun sürelidir.
 • Dolgu ve mezoterapi etkilerine benzer etkileri nedeniyle PRGF sayesinde yüz kırışıklıkları ve saç dökülmesi için kozmetik ürünlere vermekte olduğunuz yüksek faturalardan kurtulmuş ve yüzeysel kullanılan ürünlere göre çok daha etkili bir sonuç elde etmiş olursunuz.

PRGF ile ilgili daha fazla bilgi için, iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Paylaş: